17_1102
Opis szlaków

Opis szlaków

Lp.

Spływ

Trasa

Długość

1.

Kośna - Łyna

Łajs - Pajtuński Młyn - Silice - Barczewo - Wadąg - Dywity - Kłódka - Dobre Miasto

90.77 km

2.

Linowska Struga

Klewki - Bogdany

11.16 km

3.

Pisa Warmińska

Ramsowo - Barczewo

22.44 km

I Kośna - Łyna

1. Dzień, Łajs - Pajtuński Młyn 15,15 km

Start: Łajs. Wieś, przez którą przebiegała granica między historyczną Warmią a Mazurami, położona pomiędzy dwoma jeziorami Łajskim i Kośno. Jez. Kośno, największe w gminie Purda, jest rezerwatem przyrody chroniącym naturalny krajobraz jeziora otoczonego lasami. Jezioro ma powierzchnię562,5 ha,
głębokość średnia 13,7 metra, maksymalna 44,6. Wodowanie kajaków na plaży należącej do pensjonatu Adler, który dysponuje też polem namiotowym. Należy trzymać się lewego brzegu jeziora podążając w kierunku północno - wschodnim. Na północnym krańcu jeziora w przewężeniu należy zbliżyć się do prawego brzegu w celu wpłynięcia na rzekę Kośna.

7.09 km Wypływ rzeki Kośna z Jez. Kośno. Rzeka kręci się i wije przez tereny leśne. Mijamy most drogowy i kilka mostków, po których biegną leśne dukty.

9.36 Purdka. Za wiaduktem kolejowym po lewej stronie duża łajka otoczona lasem, na której można odpocząć po pierwszych trudach wiosłowania. Rzeka pomału wypływa z asów i wiedzie przez łąki i pastwiska silnie meandrując

12.71 Most drogowy 0,5km na wschód od niego wieś Purda. Możliwość przybicia do brzegu 0,5km przed mostem. Znajdują się tu sklepy i siedziba władz gminy. We wsi stoi zabytkowy kościół gotycki z XIV w. przebudowany w późniejszych latach. W kościele ciekawy ołtarz św. Huberta, patrona myśliwych, z bogata kolekcją trofeów. W I poł. XX w. w Purdzie i okolicy zamieszkiwała duża liczba ludności polskiej, w okresie międzywojennym działało koło Związku Polaków w Niemczech, istniała polska szkoła i przedszkole.

15.15 Różany Dwór w Pajtuńskim Młynie. Pensjonat i pole biwakowe nad Kośną leżące na lewym brzegu rzeki, gastronomia. Niezwykle urocze miejsce w środku lasów. W kompleksie pensjonatu znajduje się niewielka stadnina koni i zabytkowy młyn z końca XVIII w., w którym obecnie mieści się elektrownia wodna. Przy młynie figura św. Jana Nepomucena, bardzo popularnego warmińskiego świętego, patrona rzek i ludzi żyjących z wody.

2. Dzień, Pajtuński Młyn - Silice 7,02km

15.32 Przenoska przez tamę młyńską na prawym brzegu rzeki. Rzeka nadal biegnie wśród lasów.

16.79 Patryki, ruiny młyna wodnego z końca XIX wieku kolejna przenoska prawą stroną rzeki.

18.62 Patryki-rybaczówka. Rzeka Kośna wpływa na rozległe rozlewisko stawów rybnych i tu kończy swój bieg. Dalsza część szlaku wiedzie stworzonymi przez człowieka kanałami Elżbiety i Kiermas, w które skierowano wody rzeki Kośny. Przenosimy kajak 200m po raz kolejny tego dnia, na kanał Kiermas, który prowadzi nas przez trzcinowiska ukazując wodę, niebo i ...szuwary.

2l.85 Kanał Wiktorii, który wpływa do rzeki Kiermas z lewej strony i prowadzi do Jez. Silickiego

23.12 Silice-akwedukt. Rzadki zabytek hydrotechniczny, będący wodnym skrzyżowaniem dwóch kanałów, górą biegnie Kanał Elżbiety, dołem prowadzi Kanał Wiktorii. Po wpłynięciu na Jez. Silickie niewielki akwen o powierzchni 50 ha kierujemy się do prawego brzegu.

23.62 Gospodarstwo agroturystyczne Tadeusza Ilińskiego, w którym przenocujemy, gemy posiłek i skorzystamy z atrakcji gospodarstwa.

3. Dzień, Silice - Barczewo 14,15 km

25.39 Po powrocie Kanałem Wiktorii do Kanału Kiermas skręcamy w lewo.

27.36 Jez. Bogdańskie mające powierzchnię 23,5 ha, na lewym brzegu jeziora wieś Bogdany, w której znajdują się pola namiotowe, pensjonaty i gastronomia.

27.86 Most a zanim wypływ rzeki Kiermas z jeziora.

29.5 Jez. Umląg To płytkie jezioro ma średnią głębokość 1,9 metra i maksymalną dochodzącą do 5 metrów.

32.53 Krupoliny. Most drogowy a za nim wypływ z jeziora, kolejny krótki odcinek rzeki szeroko rozlanej wśród trzcinowisk.

32.84 Jez. Kiermas Ma ono powierzchnię 70 ha, średnią głębokość 3,1  metra, a maksymalną 9,3 metra. Należy trzymać się lewego brzegu.

34.77 W 2/3 długości jeziora, na lewym brzegu ujście rzeki Kiermas, którą dopływa się do Barczewa.

37.77 Barczewo Miasto na Warmii nad rzeką Pisą, prawa miejskie uzyskało w 1364 r. Liczy obecnie 7,5 tys. mieszkańców. W mieście stoi kilka interesujących zabytków gotycki kościół parafialny p.w. św. Anny z XIV w., gotycki klasztorny kościół św. Andrzeja ( wewnątrz renesansowy nagrobek biskupa warmińskiego, kard. Andrzeja Batorego, bratanka króla polskiego Stefana Batorego), na rynku ratusz z XIX w. W Barczewie urodził F. Nowowiejski, kompozytor, twórca m.in. pieśni „Rota", oratoriów, opery „Legenda Bałtyku", pieśni, marszów wojskowych. W domu Nowowiejskich mieści się muzeum biograficzne. W byłej synagodze mieści się przystań kajakowa, a na terenie remizy strażackiej zlokalizowane jest miejsce biwakowania. Po
wpłynięciu do miasta dopływamy do mostu drogowego i przybijamy do lewego brzegu.

4. Dzień Barczewo - Wadąg 14,39km

37.97 Kiermas uchodzi do Pisy Warmińskiej Za mostem drogowym rzeka zaczyna meandrować i wiedzie na przemian lasami i polami. Po drodze widać wysoki trzyprzęsłowy ceglano-kamienny most kolejowy, a po kilku kilometrach następny most, tym razem drogowy. Za ostatnim mostem spokojnie dopływamy do jeziora Wadąg.

46.16 Jez. Wadąg. Ma ono 465 ha powierzchni, średnią głębokości 12,7 metra, maksymalną 35,5 metra. Trzeba na nim uważać właściwie przy każdym kierunku wiatru. Należy trzymać się lewego brzegu, aż do momentu, gdy po prawej stronie minie się pola i pierwsze zabudowania wsi Myki. W tym miejscu należy przepłynąć na prawy brzeg jeziora i wpłynąć na rzekę Wadąg.

51.65 Myki. Początek rzeki Wadąg Nurt jest spokojny, rzeka szeroka o dużej głębokości. Po pokonaniu kilku meandrów widać most drogowy i prosty odcinek rzeki.

52.16 Wadąg „Trzcinowa Dolina"-nocleg

5.dzień Wadąg - Dywity ll,14km

52.34 Wadąg. Elektrownia wodna przenoska kajaka prawym brzegiem stwarzająca problemy ze względu na betonowe wzmocnienia brzegów.

54.24 Kieźliny Kolejna elektrownia wodna przenosiny kajaka również prawą stroną. Nurt rzeki dość szybki, dno kamieniste niektóre z kamieni wystają nad poziom wody. Most drogowy. Za mostem zaczyna się rozlewisko, zbliżamy się do elektrowni wodnej u zbiegu Wadąga i Łyny.

58.85 Ujście rzeki Wadąg do Łyny, należy się kierować do lewego brzegu, gdzie czekanas łatwa przenoska przez tamę elektrowni. Wodowanie kajaków za elektrownią, nurt rzeki Łyny spokojny z czasem zupełnie zanika.

63.30 Dywity. Na malowniczym cyplu w szerokim zakolu Łyny położony jest camping„Zakątek" . Przybijanie do prawego niskiego brzegu na końcu cypla.

6. Dzień Dywity - Kłódka 15,62 km

64.38 Brąswałd. Kolejna elektrownia wodna, tam przenoska lewa stroną łatwa, ale dość długa. Sztuczny bieg rzeki Łyny prowadzi przez jez. Kesing i Mosąg.

67.1 Wyjście z jeziora Mosąg, jazomost na szosie Barkweda - Brąswałd przy wyższym stanie wody zmusza do kolejnej przenoski. Dalszy bieg rzeki nie sprawia większych trudności.

78.92 Kłódka. Nieduża wieś położona na prawym brzegu Łyny. Możliwość noclegu we wsi, zaraz za mostem po prawej stronie, niestety brak sklepu i innych usług.

7. Dzień Kłódka - Dobre Miasto 133 km

78.92 Ostatni odcinek trasy wolny od przenosek i innych trudności. Rzeka silnie meandruje wśród pól i przybrzeżnych zarośli Jedynymi przeszkodami na trasie spływu mogą być drzewa zwalone do rzeki przez bobry. Do Dobrego Miasta rzeka jest spokojna, nurt umiarkowany.

92.22 Dobre Miasto. Dopływamy do kolegiaty, przy której na prawym brzegu kończymy spływ.

do góry

II Linowska Struga

1. Dzień, Klewki - Bogdany 11,16 km

Start: Klewki. Wieś założona w 1352r. Kościół z XVI w z barokowymi polichromiami, eklektyczny pa-łacyk z połowy XIX w z zachowanym zespołem parkowym. Sklepy, połączenia MPK i PKS. Wodowanie kajaka na plaży gminnej na Jeziorze Linowskim po 0,3 km trzymając się lewego brzegu wpływamy w Linowska Strugę. Początkowo rzeczka jest szeroka o powolnym nurcie, w końcowym odcinku silnie się zwęża.

1.10 Jezioro Klebarskie. Ujście strugi do jeziora, które ma powierzchnię 189 ha, średnią głębokość 3,2 metra i maksymalną 9,7 metra.

3.33 Klebark Wielki. Wieś położona na pomocnym brzegu jeziora, w której znajduje się sanktuarium Krzyża Świętego w neogotyckim kościele z końca XIX w. Sklepy, przystanek PKS, camping i liczne gospodarstwa agroturystyczne z dojściem do jeziora.

3.95 Kierując się w stronę prawego brzegu przepływamy przesmykiem na Jez. Silickie i dalej prawą stroną do gospodarstwa agroturystycznego Tadeusza Ilińskiego.

6.54 Gospodarstwo agroturystyczne, w którym przenocujemy, zjemy posiłek i skorzystamy z atrakcyjnej oferty pobytu.

7.05 Silice-akwedukt. Rzadki zabytek hydrotechniczny, będący wodnym skrzyżowaniem dwóch kana-łów, górą biegnie kanał Elżbiety, dołem prowadzi kanał Wiktorii Spływamy kanałem Wiktorii biegnącym przez łąki.

8.15 Ujście kanału Wiktom do Kanału Kiermas, skręcamy w lewo.

11.16 Jez. Bogdańskie mające powierzchnię 23,5 ha, na lewym brzegu jeziora wieś Bogdany, w której znajdują się pola namiotowe, pensjonaty i gastronomia. Dalsza część spływu jak w wariancie pierwszym

do góry

III Pisa Warmińska

1. Dzień Ramsowo - Tumiany 11,87 km

Start: Ramsowo nad jeziorem Dadaj. Jezioro ma powierzchnię 975 ha, średnią głębokość 12 metrów, a maksymalną 40 metrów. Na plaży obok pomostów można zwodować kajaki i trzymając się prawego brzegu opłynąć cypel. Opływając półwysep trzeba nieco odsunąć się od brzegu ze względu na
głazowisko, zwłaszcza przy dopychającym wietrze z kierunków północnych. Wodowanie kajaków można
też przeprowadzić w Słonecznym Brzegu niedaleko wsi Rukławki.

6.52 Ujścia rzeki Dadaj. W pierwszym odcinku rzeka ma powolny nurt, jest głęboka i w miarę szeroka,
płynie się nią spokojnie bez jakichkolwiek utrudnień. Gdy rzeka wpływa do lasu, głębokość staje się niewielka, około 30-40 cm, odcinek bardzo bystrego nurtu usianego kamieniami. Następnie rzeka znowu się uspokaja i staje się głębsza.

9.96 Klimkowo. Przenoska przez tamę elektrowni prawą stroną.

11.1 Jezioro Tumiańskie. Jezioro ma powierzchnię 117,5ha, średnią głębokość 6,7 metra i maksymalną 17 metrów, otoczone jest lasem.

11.44 Ujście kanału łączącego z Jeziorem Pisz biegnący w wysokim trzcinowisku.

11.87  Jezioro  Pisz. Powierzchnia jeziora 205 ha,  głębokości:średnia  5,1   metra, maksymalna 25,2 metra. Po prawej wieś Tumiany a po lewej na cyplu pole campingowe, miejsce noclegu.

2. Dzień Tumiany - Barczewo 10,57 km.

13.51 Wyspa, którą należy opłynąć z prawej strony kierując się do prawego brzegu jeziora, przejść od lewego do prawego brzegu.

13.94 Wyjście szlaku z jeziora na rzekę Pisa Warmińska. Rzeka płynie spokojnie na całym odcinku, a jedynymi przeszkodami są powalone drzewa. Na odcinku do Barczewa rzeka meandruje.

22.44 Barczewo. W mieście brzegi rzeki umocnione kamieniami. Lądowanie przy kamiennych schodach, przenoska ulicami miasta około 200 metrów do rzeki Kiermas. Wodowanie kajaków przy drugim moście. Dalsza część spływu jak w wariancie pierwszym.

do góry galeria kliknij by powiekszyc